Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ
  • Nghe - viết: Chơi chuyền
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 1: MĂNG NON

Nghe - viết: Chơi thuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ang

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 709

Chưa có thông báo nào