Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Giới thiệu chung
    • Tác giả, dịch giả và bố cục
    • Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 4: MÁI ẤM

Tập đọc: Người mẹ

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 427

Chưa có thông báo nào