Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
 • Dùng trực tiếp Casio
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Không dùng casio - Hướng 1
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
 • Không dùng casio - Hướng 2
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
  • Ví dụ 9
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 7.1. Các hướng tiếp cận bài toán tìm nguyên hàm, tích phân (Phần 1)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 194

Lưu ý: Ví dụ 4, (xem ảnh) các em thêm dấu "-" vào sau dấu "=" nhé.

Chưa có thông báo nào