Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
    • Câu ca dao 1
    • Câu ca dao 2
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 12: BẮC - TRUNG - NAM

Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 192

Chưa có thông báo nào