Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu chung
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 14: ANH EM MỘT NHÀ

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 82

Chưa có thông báo nào