Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 19: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Chính tả: Nghe - viết: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 97

Chưa có thông báo nào