Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 20: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 8

Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Ở lại với chiến khu. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao hơn.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào