Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
 • Question 21
 • Question 22
 • Question 23
 • Question 24
 • Question 25
 • Question 26
 • Question 27
 • Question 28
 • Question 29
 • Question 30
 • Question 31
 • Question 32
 • Question 33
 • Question 34
 • Question 35
 • Question 36 & 37
 • Question 38
 • Question 39
 • Question 40
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đề số 04

Bài giảng chữa đề môn Tiếng Anh

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 667

Hướng dẫn dịch bài:


As heart disease continues to be the number-one killer in the United States, researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factors that trigger heart attacks. High-fat diets and “life in the fast lane” have long been known to contribute to the high incidence of heart failure. But according to new studies, the list of risk factors may be significantly longer and quite surprising.

Do bệnh tim tiếp tục là kẻ giết người số một ở Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu ngày càng quan tâm đến việc xác định các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn gây ra các cơn đau tim. Chế độ ăn nhiều chất béo và “cuộc sống trong làn đường nhanh” từ lâu đã được biết là góp phần vào tỷ lệ mắc bệnh suy tim cao. Nhưng theo các nghiên cứu mới, danh sách các yếu tố rủi ro có thể dài hơn nhiều và khá gây ngạc nhiên.

Heart failure, for example appears to have seasonal and temporal patterns. A higher percentage of heart attacks occur in cold weather, and more people experience heart failure on Monday than on any other day of the week. In addition, people are more susceptible to heart attacks in the first few hours after waking. Cardiologists first observed this morning phenomenon in the mid-1980s and have since discovered a number of possible causes. An early-morning rise in blood pressure, heart rate, and concentration of heart- stimulating hormones, plus a reduction of blood flow to the heart, may all contribute to the higher incidence of heart attacks between the hours of 8:00 A.M and 10 A.M.

Ví dụ, suy tim dường như có dấu hiệu theo mùa và thời gian. Tỷ lệ đau tim cao hơn xảy ra trong thời tiết lạnh và nhiều người bị suy tim vào thứ Hai hơn bất kỳ ngày nào khác trong tuần. Ngoài ra, mọi người dễ bị đau tim hơn trong vài giờ đầu sau khi thức dậy. Các bác sĩ tim mạch lần đầu tiên quan sát hiện tượng kỳ lạ buổi sáng này vào giữa những năm 1980 và từ đó đã phát hiện ra một số nguyên nhân tiềm ẩn. Tăng huyết áp

vào buổi sáng sớm, nhịp tim và nồng độ hormone kích thích tim, cộng với việc giảm lưu lượng máu đến tim, tất cả có thể khiến tỷ lệ đau tim cao hơn trong khoảng thời gian từ 8h sáng đến 10h sáng.

In other studies, both birthdays and bachelorhood have been implicated as risk factors. Statistics reveal that heart attack rates increase significantly for both females and males in the few days immediately preceding and following their birthdays. And unmarried men are more at risk for heart attacks than their married counterparts. Though stress is thought to be linked in some way to all of the aforementioned risk factors, intense research continues in the hope of further comprehending why and how heart failure is triggered.

Trong các nghiên cứu khác, cả sinh nhật và đời sống độc thân đều được coi là yếu tố rủi ro. Thống kê cho thấy tỷ lệ đau tim tăng đáng kể cho cả nữ và nam trong vài ngày ngay trước và sau sinh nhật của họ. Và những người đàn ông chưa lập gia đình có nhiều nguy cơ bị đau tim hơn so với những người đã kết hôn. Mặc dù căng thẳng được cho là có liên quan theo một cách nào đó với tất cả các yếu tố nguy cơ đã nói ở trên, nghiên cứu mạnh mẽ vẫn tiếp tục với hy vọng hiểu rõ hơn tại sao và làm thế nào suy tim lại xảy ra.

Chưa có thông báo nào