[Sinh học 9] Chuyên đề Sinh thái học

Trang bị kiến thức chuyên đề Sinh thái học cùng cô Dương Thị Thu Hà trong khóa học này.
Giáo viên: Dương Thu Hà
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Chuyên đề Sinh thái học là một trong những chuyên đề quan trọng, với khả năng liên hệ vận dụng thực tế rất cao. Các kiến thức trong chuyên đề sẽ xoay quanh cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái - là những sinh vật tồn tại trong thế giới này và mối quan hệ giữa chúng. Vì vậy học sinh có kiến thức thực tế tốt sẽ là một lợi thế trong quá trình học tập tại chuyên đề này.

Đối tượng

Học sinh lớp 9 cần trang bị, củng cố kiến thức trong chuyên đề.

Đề cương khóa học

Môi trường và các nhân tố sinh thái


Mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật; Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của 1 số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật


Luyện tập: Sinh vật và môi trường


Luyện tập: Hệ sinh thái


Tác động của con người đối với môi trường và ô nhiễm môi trường


Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên


Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường


Kiểm tra: Con người dân số và môi trường. Bảo vệ môi trường


Ôn tập phần Sinh vật và môi trường


Giới thiệu giáo viên
Dương Thu Hà
Dương Thu Hà -

Luôn khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của học trò. Theo cô, mỗi bài giảng sẽ trở thành một câu chuyện do giáo viên và HS cùng nhau xây dựng nên.

  • Giải ba cuộc thi tích hợp kiến thức liên môn vào dạy học 2013-2014.
  • Giải nhất cuộc thi giáo viên giỏi cấp thành phố 2010-2011; Giải ba cuộc thi sáng tạo đồ dùng dạy học 2011