Trang chủ Sinh học 9

Sinh học 9

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

Học phí trọn gói: 400.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Giáo viên: Cô Dương Thu Hà
Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

Học phí trọn gói: 400.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Giáo viên: Cô Dương Thu Hà