Trang chủ Sinh học 9

Sinh học 9

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

Học phí trọn gói: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020
Giáo viên: Cô Dương Thu Hà
Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020
Giáo viên: Cô Dương Thu Hà