Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary - part 1
  • Vocabulary- part 2
  • Vocabulary- part 3
  • Grammar: present simple
  • Gerund
  • Modal verb
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 6. The young pioneers club

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 734


Nội dung bài giảng: Bài giảng cung cấp cho các em từ mới liên quan đến bài; cách sử dụng và cấu trúc thì hiện tại đơn; cấu trúc danh động từ và các động từ khiếm khuyết " May", "can", "could" kèm theo bài tập mẫu qua Unit 6. The young pioneers club

Lưu ý: Các em học sinh cần nghe giảng và ghi chép đầy đủ, ghi nhớ từ mới, kiến thức ngữ pháp mới và làm bài tập đầy đủ.
Chúc các em học tốt !

Chưa có thông báo nào