8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Định lý
  • Quy tắc
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

[Đại số ] Chương 1. Căn bậc hai, căn bậc 3

Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép chia với phép khai phương

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 39

Nội dung bài học:

- Nêu các định lý về Mối liên hệ giữa phép nhân, phép chia với khép khai phương.
- Các quy tắc khai phương một tích, khai phương một thương.
- Vận dụng giải một số bài toán liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào