8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn
  • Ví dụ
  • Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
  • Bài 1;2
  • Bài 3;4
Nhấn để bật tiếng
X

[Hình học] Chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 25

Nội dung bài giảng:

- Giới thiệu bài giảng về Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
- Nêu khái niệm về tỉ số lượng giác của góc nhọn.
- Cách tính giá trị lượng giác của góc nhọn, tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
- Hướng dẫn giải một số bài toán có liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên và tự luyện bài tập về nhà.
- Kí hiệu tang và cotang là $$ \tan \alpha ,\cot \alpha $$
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào