8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau (tiết 1)
  • Góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox
  • Hệ số góc
Nhấn để bật tiếng
X

[Đại số ] Chương 2. Hàm số bậc nhất

Bài 3. Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau (tiết 1)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 4

Nội dung bài học: Đề cập kiến thức về Hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau và vuông góc với nhau; góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox; hệ số góc.

Lưu ý khi học bài giảng: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên và ghi chép bài đầy đủ vào vở.
Chúc các em học tốt. 

Chưa có thông báo nào