8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2a
  • Bài tập 2b
  • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng
X

[Đại số ] Chương 2. Hàm số bậc nhất

Bài 4. Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau (tiết 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 6


Nội dung bài học: Hướng dẫn giải các dạng Bài tập về Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau.

Lưu ý khi học bài giảng: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần nắm chắc kiến thức đã đề cập ở bài học trước. Sau bài học, cần chăm chỉ tự luyện bài tập về nhà.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào