8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

[Hình học] Chương 2. Đường tròn

Bài 2. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng, đường kính, dây của đường tròn (tiếp)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 7

Nội dung bài học: Hướng dẫn giải một số bài tập về Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng, đường kính, dây của đường tròn.

Lưu ý: Để bài học đạt hiệu quả cao, sau khi chép đề bài vào vở, các em học sinh cần nhấn nút tạm dừng và tự giải bài tập trước khi xem lời giải của giáo viên.
Chúc các em học tốt

Chưa có thông báo nào