8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Góc ở tâm
  • Số đo cung, so sánh cung.
  • Liên hệ giữa cung và dây.
Nhấn để bật tiếng
X

[Hình học] Chương 3. Góc trong Đường tròn. Tứ giác nội tiếp

Bài 1: Góc ở tâm, số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây (Tiết 1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 6


Tóm tắt nội dung:
Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Góc ở tâm, số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây
Lưu ý khi học bài giảng:
Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi chép các kiến thức cần nhớ đã cung cấp trong video.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào