8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 2 (Tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

[Hình học] Chương 3. Góc trong Đường tròn. Tứ giác nội tiếp

Bài 7: Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp (Tiết 1).

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1


Tóm tắt nội dung:
Cung cấp, giới thiệu kiến thức và thực hành một số bài toán về: Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp.
Lưu ý khi học bài giảng:
Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi chép các kiến thức cần nhớ đã cung cấp trong video.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào