8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1;2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

[Hình học] Chương 3. Góc trong Đường tròn. Tứ giác nội tiếp

Bài 8: Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình quạt.

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 2


Tóm tắt nội dung:
Cung cấp, giới thiệu kiến thức và thực hành một số bài toán về: Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình quạt.
Lưu ý khi học bài giảng:
Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi chép các kiến thức cần nhớ đã cung cấp trong video.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào