8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Hệ thức Vi - ét
  • Định lí Vi - ét
  • Tìm 2 số biết tổng và tich và bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

[Đại số ] Chương 4. Hàm số bậc hai. Phương trình bậc hai

Bài 5: Hệ thức Vi - ét và ứng dụng

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 24


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hệ thức Vi - ét và ứng dụng
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào