8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Bài 6 a;b
  • Bài 6c
  • Bài 7
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

[Đại số ] Chương 4. Hàm số bậc hai. Phương trình bậc hai

Bài 9: Ôn tập cuối năm - Phần Đại số (Tiết 2)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 3

Nội dung bài học: Ôn tập cuối năm - Phần Đại số 9

Lưu ý khi học bài: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần:
- Chú ý theo dõi bài giảng.
- Nhấn nút tạm dừng và làm bài tập trước khi xem hướng dẫn của giáo viên.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào