HM10 Luyện đề Toán (T2) - Thầy Hồng Trí Quang

LUYỆN ĐỀ

Bài giảng chữa đề 01

Độ dài: 60 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
Cung cấp, giới thiệu kiến thức và luyện thi vào lớp 10, thông qua: Bài giảng chữa đề 01
Lưu ý khi học bài giảng:
Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi chép các kiến thức cần nhớ đã cung cấp trong video.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (7)

X