HM10 Luyện đề iLive Toán (Hà Nội)

HM10 Luyện đề iLive Toán (Hà Nội) dự kiến khai giảng tháng 02/2025.

Mô tả khóa học

Đề cương khóa học

Giới thiệu giáo viên
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường -

Với cách tiếp cận tuần tự, xâu chuỗi vấn đề một cách hệ thống, thầy giúp học sinh dễ dàng ứng biến linh hoạt với các dạng toán khác nhau.

  • Thạc sĩ Toán học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
  • Nhiều học sinh đạt điểm cao các trường THPT và Đại học nổi tiếng ở Việt Nam.