Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • I. Tìm hiểu chung
  • II. Tìm hiểu chi tiết
    • Phần mở đầu và nội dung
    • Phần nội dung (tiếp theo)
  • III. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3

Bài 1: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 475


Chào các em!
Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu. Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các em đọc - hiểu văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Các em hãy chú ý theo dõi và lắng nghe cô giáo giảng để việc học đạt hiệu quả.
Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào