Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • II. Tìm hiểu chi tiết
    • Tâm trạng bé Thu trước khi nhận ông Sáu là cha
    • Tâm trạng bé Thu khi nhận ông Sáu là cha
    • Nhân vật ông Sáu
  • III. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 15

Bài 2: Chiếc lược ngà (Phần 2)

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 399

Chưa có thông báo nào