Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chi tiết
    • Cảm xúc của nhà thơ khi vào lăng viếng Bác
    • Cảm xúc của nhà thơ khi rời lăng
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 23

Bài 4: Viếng lăng Bác (Phần 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 250

Chưa có thông báo nào