Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
 • Thành phần câu
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
 • Các kiểu câu
  • Câu đơn
  • Câu ghép
  • Biến đổi câu
  • Các kiểu câu ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 30

Bài 3: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 41

Chưa có thông báo nào