Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
 • Tìm hiểu chung
  • Tác giả và tác phẩm
  • Tìm hiểu thể loại kịch
 • Tìm hiểu chi tiết
  • Nhân vật Thơm
  • Các nhân vật khác
 • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 32

Bài 1: Bắc Sơn - Tham khảo

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 64

Chưa có thông báo nào