Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Bảng thống kê các tác phẩm văn học nước ngoài trong chương trình
    • Phần 1
    • Phần 2
  • Nội dung và đặc điểm nghệ thuật
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 32

Bài 2: Tổng kết phần văn học nước ngoài

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 36

Chưa có thông báo nào