Ôn luyện Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Đặng Tú Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tóm tắt kiến thức
  • Exercise 1, 2
  • Exercise 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Unit 10: Where were you yesterday?

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 895

Chưa có thông báo nào