Ôn luyện Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Đặng Tú Anh

  Mục lục bài giảng
  • Task 1
  • Task 2
  • Task 3
  • Task 4
Nhấn để bật tiếng
X

HỌC KỲ II

Unit 14: What does he look like? (p.2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 980

LƯU Ý: TASK 1- EXCERCISE 1 (FIND THE WORDS) BỔ SUNG THÊM TỪ "BIG" TRONG BẢNG (CỘT SỐ 4, HÀNG SỐ 6).

Chưa có thông báo nào