Ôn luyện Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Đặng Tú Anh

  Mục lục bài giảng
  • Phần A: Tóm tắt kiến thức
  • Phần B: Bài tập thực hành - Ex 1, 2
  • Phần B: Bài tập thực hành - Ex 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

HỌC KỲ II

Unit 15: When’s Children’s Day?

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 929

Chưa có thông báo nào