Ôn luyện Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Đặng Tú Anh

  Mục lục bài giảng
  • Phần A: Tóm tắt kiến thức
  • Exercise 1,2
  • Exercise 3,4
Nhấn để bật tiếng
X

HỌC KỲ II

Unit 17: How much is the T-shirt?

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 670

Chưa có thông báo nào