Ôn luyện Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm) - Cô Hương Omega

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Where will you be this weekend?

LESSON 1: Vocabulary & Sentence Patterns

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.256

Chưa có thông báo nào