Ôn luyện Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm) - Cô Hương Omega

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation (1)
  • Pronunciation (2)
  • Vocabulary
  • Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: How do you learn English?

LESSON 1: Vocabulary & Sentence Patterns

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.239

Chưa có thông báo nào