Ôn luyện Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm) - Cô Hương Omega

  Mục lục bài giảng
  • Nghe bài hát
  • What to remember
  • Luyện tập
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 10: When will Sports Day be?

LESSON 1: Vocabulary & Sentence Patterns

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 638

Chưa có thông báo nào