Ôn luyện Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm) - Cô Hương Omega

  Mục lục bài giảng
  • What to remember + Pronunciation
  • Pronunciation + Vocabulary + Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

LESSON 1: Vocabulary & Sentence Patterns

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 677

Chưa có thông báo nào