Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3
    • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 8. WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?

Unit 8. Lesson 1

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 820

Học sinh lưu ý:

Trong Activity 3: Listen and tick, câu 1: Đáp án đúng là b (Vietnamese, Art and Maths). Maths có nghĩa là môn Toán nhé, cô nói nhầm thành môn Âm nhạc nên các bạn thông cảm nha

Chưa có thông báo nào