Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • 1. Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau.
  • Phương pháp giải.
  • Ví dụ 1. Ví dụ 2.
 • 2. Ba đường thăng đồng quy.
 • 3. Tìm hàm số y = ax+b thỏa mãn điều kiện cho trước.
  • Phương pháp giải. Ví dụ 1.
  • Ví dụ 2.
Nhấn để bật tiếng
X

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG 02. HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 03. Hàm số bậc nhất (P3)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 6.641


Nội dung bài giảng:

- Trình bày phương pháp tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau.
- Đề cập cách giải tìm điều kiện để ba đường thẳng đồng quy.
- Nêu cách giải tìm hàm số bậc nhất thỏa mãn điều kiện cho trước.
Lưu ý khi học bài giảng: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên và ghi chép bài đầy đủ vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào