Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Lý thuyết cần nhớ
  • 2. Các ví dụ
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG 01. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Bài 02. Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương.

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 15.487


Nội dung bài học:

- Nêu các định lý về Mối liên hệ giữa phép nhân, phép chia với khép khai phương.
- Các quy tắc khai phương một tích, khai phương một thương.
- Vận dụng giải một số bài toán liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
GV đính chính bài giảng:
Ở phút 06:52 (Ví dụ 3). Kết quả rút gọn là: $$ -{{a}^{4}} $$

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào