Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính.
  • 2. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn.
  • 3. Ví dụ.
Nhấn để bật tiếng
X

[HÌNH HOC] CHƯƠNG 02. ĐƯỜNG TRÒN

Bài 08. Vị trí tương đối của hai đường tròn (Phần 2).

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.605


Nội dung bài học:

- Trình bày hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính.
- Đưa ra tính chất tiếp tuyến chung của hai đường tròn và ví dụ minh họa.
Lưu ý khi học bài giảng
Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng và tự luyện bài tập về nhà.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào