Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn.
  • 2. Tập nghiệm của phương trình.
  • 3. Khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
  • 4. Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
    • Lý thuyết.
    • Ví dụ.
  • 5. Hệ phương trình tương đương.
Nhấn để bật tiếng
X

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG 03. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 01. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 8.606


Nội dung bài học:

- Đề cập đến các kiến thức về Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn;
- Cách biểu diễn tập nghiệm của phương trình bậc nhất 2 ẩn; hệ phương trình tương đương.
Lưu ý khi học bài giảng: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên và ghi chép nội dung đầy đủ vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào