Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Góc có đỉnh bên trong đường tròn.
  • 2. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.
  • 3, Các ví dụ.
    • Ví dụ 1.
    • Ví dụ 2.
    • Ví dụ 3.
Nhấn để bật tiếng
X

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG 03. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 05. Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 3.782


Tóm tắt nội dung:
Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Góc có đỉnh bên trong (bên ngoài) đường tròn.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào