Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Bài toán quỹ tích cung chứa góc.
    • Lý thuyết.
    • Cách vẽ.
    • Kết luận.
    • Cách dựng cung chứa góc
  • 2. Cách giải bài toán quỹ tích. Ví dụ.
Nhấn để bật tiếng
X

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG 03. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 06. Cung chứa góc.

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 3.648


Nội dung bài học:

- Trình bày bài toán quỹ tích Cung chứa góc
- Đưa ra cách dựng hình và cách giải bài toán quỹ tích.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào