Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Từ tượng thanh, từ tượng hình

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

Trong chương trình Tiếng Việt bậc tiểu học và chương trình Ngữ văn THCS, các em đã được làm quen với các hệ thống phân loại từ: từ phân theo cấu tạo, phân theo chức năng (từ loại). Hôm nay, các em tiếp tục được tìm hiểu đặc điểm của đơn vị ngôn ngữ này ở phương diện ý nghĩa với một lớp từ độc đáo trong kho từ vựng tiếng Việt: Từ tượng thanh, từ tượng hình. Mời các em cùng bắt đầu bài học.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm
  • Tác dụng
  • Luyện tập - Bài 1
  • Bài 2; 3
  • Bài 4
  • Bài 5
X