Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Liên kết các đoạn văn trong văn bản (Phần hai)

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Giống như một tòa lâu đài cần được tạo dựng từ những viên gạch chắc chắn, một văn bản được dựng xây từ những đoạn văn. Và chất kết dính những đoạn văn ấy chính là những từ ngữ, những câu văn có tác dụng liên kết đoạn văn. Vậy những từ nối, câu nối ấy có đặc điểm gì? Khi nào thì ta sử dụng những kiểu câu, từ nối đó? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

Trao đổi bài (0)

X