Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Chức năng của tình thái từ
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Vai trò của tình thái từ
  • Các loại tình thái từ
  • Ví dụ 4
 • Sử dụng tình thái từ
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Tình thái từ

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 2.675

Từ loại tiếp theo chúng ta được học trong chương trình Ngữ văn 8 là tình thái từ. Không có số lượng lớn và đa dạng, phong phú như danh từ, động từ, tính từ nhưng tình thái từ cũng là từ loại được sử dụng hết sức phổ biến trong quá trình giao tiếp hàng ngày. Từ loại này có đặc điểm gì? Tác dụng ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Chưa có thông báo nào