Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Đề 1
    • Đề bài và ý tưởng
    • Triển khai bài viết
  • Đề 2 - 3
  • Đề 4
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Hướng dẫn làm bài viết số 2

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.469


Trong bài học này thầy Hùng sẽ hướng dẫn các em làm bài viết văn số 2. Thầy sẽ chữa 4 đề bài tập làm văn. Các em chú ý lắng nghe và ghi bài đầy ddue đồng thời ôn kĩ lại bài khi đã học xong để học tập đạt kết quả cao hơn.
Chúc các em học tập tốt!

Chưa có thông báo nào