Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Hướng dẫn làm bài viết số 2

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung


Trong bài học này thầy Hùng sẽ hướng dẫn các em làm bài viết văn số 2. Thầy sẽ chữa 4 đề bài tập làm văn. Các em chú ý lắng nghe và ghi bài đầy ddue đồng thời ôn kĩ lại bài khi đã học xong để học tập đạt kết quả cao hơn.
Chúc các em học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đề 1
    • Đề bài và ý tưởng
    • Triển khai bài viết
  • Đề 2 - 3
  • Đề 4
X