Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Phương pháp thuyết minh

Độ dài: 67 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hôm nay sẽ tiếp tục mạch bài giảng hướng dẫn các em làm bài văn thuyết minh. Trong bài giảng này, thầy Phi Hùng sẽ hướng dẫn các phương pháp thuyết minh về đối tượng và giúp các em nắm được cách sử dụng các phương pháp ấy để thuyết minh cho từng loại đối tượng khác nhau. Mời các em cùng bắt đầu bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Tri thức trong bài văn
  • Các nguồn tri thức sử dụng để thuyết minh
  • Sử dụng nguồn tri thức phù hợp
 • Các phương pháp thuyết minh
  • Nêu định nghĩa
  • Liệt kê. Nêu ví dụ
  • So sánh. Phân loại, phân tích
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2, bài 3
  • Bài 4
X