Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Đập đá ở Côn Lôn (Phần một)

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Cùng với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào yêu nước những năm đầu thế kỉ XX. Với ông, văn chương được sử dụng như một thứ vũ khí sắc bén để kêu gọi tinh thầy yêu nước của quốc dân, để phục vụ sự nghiệp cách mạng. Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn chính là bài thơ thể hiện rõ nét phong độ, khí phách, bản lĩnh và tài năng của nhà chí sĩ yêu nước ngay cả khi lâm vào tình cảnh khốn cùng.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Hai câu đề
    • Câu 1
    • Câu 2
X